Termen en onderdelen van de trap. Goed voor u om te weten!

Kernbegrippen Traptreden: De vlakken die gebruikt worden om de trap te belopen. Bij het belopen van de trap, plaatsen wij onze voeten dus op de ‘treden’ van de trap.  Trapboom: Het constructieve element van de trap en waar de treden van de trap op leunen. Er zijn verschillende typen trapbomen. De meest traditionele trapbomen bestaan uit 2 […]